izkopiIzkopi

Podjetje Zupančič poskrbi za:
- izkope
- gradbena dela
- postavitev vodovodnega omrežja
- urejanje voda
- izvedba komunalne infrastrukture
- košnja in mulčenje
- zunanjo ureditev (dvorišč, parkov, dovoznih poti)
- ureditev brežin

prevoziPrevozi

Opravljamo prevoze različnega tovora znotraj Republike Slovenije.


rusitvena delaRušitvena dela in urejanje zemljišč

Rušenje izvajamo skladno z vsemi dovoljenji, načrti in ukrepi.

zimska sluzbaZimska služba

Našim naročnikom zagotavljamo vse storitve povezane z zimsko službo: posip in pluženje cest, ročno in strojno čiščenje pločnikov, stopnišč, avtobusnih postajališč in izvajanje odvoza snega. Poskrbimo za vsa pripravljalna dela (označbe, deponija posipnih materialov, postavitev zabojnikov). 

planiranje dvoriscPlaniranje dvorišč

Našim strankam uredimo tudi dvorišče, teren pripravimo za asfaltiranje dvorišča ali pa za polaganje tlakovcev. 


urejanje strugeUrejanje struge

V podjetju Zupančič urejamo tudi struge ob potokih, rekah itd. Brežine strug uredimo s polaganjem kamnov ali gabioni košar.

 

 


mletje peskaMletje peska